Τί προσφέρουμε

Root Yoga

Η yoga στοχεύει στην αυτοπειθαρχία, στην πνευματική διαύγεια, στον ορθό έλεγχο των τεχνικών της αναπνοής και οδηγεί βήμα προς βήμα στην προσωπική εξέλιξη η οποία είναι ασταμάτητη μέσα στον κύκλο της ζωής.

Tα συστήματα yoga που σχηματίζουν την Root Yoga απευθύνονται σε αρχάριους και προχωρημένους ασκούμενους όλων των ηλικιών και με τους εξειδικευμένους δασκάλους μας που με φροντίδα δημιουργούν προγράμματα που προσαρμόζονται στα μέτρα του κάθε ασκούμενου, κάθε μυοσκελετική και αναπνευστική ιδιαιτερότητα αρχίζει να εξασθενεί και τη θέση της να παίρνει ένα φρέσκο σώμα, γεμάτο ενέργεια και ευεξία.

SCROLL
ΝΕΑ

100 Hrs HANDSTANDS & INVERSIONS ADVANCED WORKSHOP

Έναρξη Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019 16:00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1/3

Εκπαίδευση Δασκάλων 300 ωρών
19 Ιανουρίου 2019

RYS 500
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2/3

Εκπαίδευση Δασκάλων 200 ωρών
10 Νοεμβρίου 2018

1ο επίπεδο

Εμβάθυνση στην ολιστική πρακτική της Υoga, με την πιστοποίηση της Υoga Αlliance.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3/3