ΝΕΑ

Athens root yoga studio

Εκπαίδευση 200 ωρών 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

100 Hrs HANDSTANDS & INVERSIONS ADVANCED WORKSHOP

Έναρξη Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019 16:00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση Δασκάλων 300 ωρών
19 Ιανουρίου 2019

RYS 500
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση Δασκάλων 200 ωρών
10 Νοεμβρίου 2018

1ο επίπεδο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ